Akademia Jagiellońska w Toruniu

Przygotowanie pedagogiczne

Celem studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) jest przygotowanie specjalistów do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ASD.

 

Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do diagnozy, planowania i realizacji programów edukacyjnych oraz terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób z ASD.

 

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z edukacją i terapią osób z ASD, w tym:

  • Podstawy neuropsychologii autyzmu – Zrozumienie mechanizmów neurologicznych i psychologicznych leżących u podstaw ASD.
  • Diagnostyka ASD – Metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Metody i strategie terapeutyczne – Techniki terapeutyczne, takie jak terapia behawioralna (ABA), terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia sensoryczna i inne.
  • Edukacja specjalna osób z ASD – Zasady i metody pracy z uczniami z ASD w różnych typach placówek edukacyjnych.
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – Techniki i narzędzia wspomagające komunikację osób niemówiących lub mających trudności komunikacyjne.
  • Interwencje wczesnodziecięce Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z ASD.
  • Praca z rodziną i opiekunami – Wsparcie rodzin osób z ASD, techniki współpracy oraz poradnictwo.
  • Prawo oświatowe i organizacja systemu wsparcia – Przepisy prawne oraz organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji i terapii osób z ASD.
  • Praktyki zawodowe – Praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z ASD w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych.

Skip to content