WYDARZENIA

MARIA SZONERT – BINIENDA PROFESOREM HONOROWYM KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO

MARIA SZONERT – BINIENDA PROFESOREM HONOROWYM KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 13 sierpnia 2016 roku podczas uroczystości Święta Kolegium Jagiellońskiego po raz pierwszy zostały wręczone wyróżnienia nadawane przez naszą Uczelnię. Niezwykle miło jest nam poinformować, że Senat Kolegium Jagiellońskiego, na wniosek Rady Powierniczej, nadał tytuł Profesora Honorowego naszej Uczelni Pani Marii Szonert – Biniendzie.

Pani Maria Szonert – Binienda ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim i na Rutgers University (The State University of New York) oraz MBA na Akron University. Zawodowo pracuje wykonując zawód prawnika w stanie Ohio w USA.
Pani Maria Szonert – Binienda prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczną. Aktualnie jest v-ce Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej do spraw Polski, prezesem Fundacji Kresy – Syberia, założycielem oraz członkiem zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią. Jest także założycielką i prezesem Instytutu Libra, w ramach którego od wielu lat prowadzi badania nad zbrodnią katyńską. W sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zorganizowała i przewodniczyła międzynarodowej grupie specjalistów prawa międzynarodowego z Public International Law & Policy Group w przygotowaniu memorandum wspierającego rodziny katyńskie (amicus curiae brief). Była także organizatorką konferencji naukowych nt. zbrodni katyńskiej w szkole prawa na Case Western Reserve University oraz w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Pani Maria Szonert – Binienda była też inicjatorką projektu odtajniania akt katyńskich przez Archiwa Narodowe Stanów Zjednoczonych w latach 2011/2012. Ponadto Pani Maria Szonert – Binienda jest autorką prezentacji i opracowań na temat tragedii smoleńskiej, w tym raportu „Smoleńsk Maze – 2014 Status Report”. Występowała też, jako ekspert prawny, w sprawach dotyczących tragedii smoleńskiej przed Parlamentem Europejskim w Brukseli.

Pani Maria Szonert – Binienda jest autorką wielu opracowań historycznych oraz prawnych, jak również artykułów publicystycznych. W 2002 roku wydała w USA książkę pt. „World War II through Polish Eyes: In the Nazi-Soviet Grip”, a w 2008 roku książkę pt. „Null and Void: Poland: Case Study in Comparative Imperialism”. Jest również autorką serii opracowań nt. zbrodni katyńskiej wydanej we współpracy z Case Western Reserve University.

Tytuł Profesora Honorowego jest nadawany w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój nauki, jak również w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej. Działalność Pani Marii Szonert – Biniendy w zakresie badania różnych aspektów ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, z uwzględnieniem aspektu prawnego tych procesów, jak również Jej pozycja społeczna w środowisku polskim w Stanach Zjednoczonych w pełni uzasadniają nadanie tego wyróżnienia.

Dla Kolegium Jagiellońskiego jest zaszczytem, iż osoba Pani Prezes uświetniła nasze środowisko naukowe, wzmacniając nasze dotychczasowe więzy transatlantyckie.

Skip to content