AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA W WINNICY NA UKRAINIE

10-11.11.2015

W dniach 10 i 11 listopada 2015r. w Winnicy na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja: „Współczesne aspekty formowania twórczej osobowości nauczyciela w kontekście ciągłości edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy.  Kolegium Jagiellońskie wraz z uczelniami z Białorusi, Litwy i Kirgistanu było współorganizatorem tego ważnego wydarzenia naukowego. Ponadto wśród wystąpień naukowych podczas konferencji znalazły się również referaty naszych pracowników naukowych:
  • Dr hab. Wojciech Gulin wygłosił wykład: „Empatia a twórcza praca pedagoga w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”;
  • Dr Anna Więcławska przygotowała referat: „Pożądane cechy osobowościowe nauczyciela-wychowawcy w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej”;
  • Dr Dagna Czerwonka przygotowała referat „Odwaga bycia twórczym-czyli refleksje o nauczycielu edukacji wczesnoszkolnej w XXI wieku”.
Skip to content