AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE „KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA W PERSPEKTYWIE INTERAKCJI MIĘDZYLUDZKICH”

2016-11-16

Zapraszamy pracowników i studentów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym na temat  „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w perspektywie interakcji międzyludzkich”, które odbędzie się w niedzielę  4 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Auli Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Drager-Kathy 2016
Wykład inauguracyjny wygłosi Pani prof. Kathryn Drager, pracownik naukowy Penn State University w Stanach Zjednoczonych, gdzie pełni funkcję dziekana ds. badań naukowych i studiów podyplomowych w College of Health and Human Development (Wydział Nauk o Zdrowiu i Rozwoju Człowieka). Doktor Drager prowadziła liczne badania nad komunikacją wspomagającą i alternatywną (AAC) u dzieci oraz dorosłych z niepełnosprawnościami. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje między innymi badania nad komunikacją wspomagającą i alternatywną u osób z poważnymi zaburzeniami ekspresji mowy, ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się na początkowych etapach komunikacji dzieci, młodzieży i dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci autystycznych. Oferowane przez nią kursy akademickie obejmują zagadnienia AAC, autyzmu oraz różnic kulturowych i etnicznych w komunikacji wspomagającej i alternatywnej.  Bliskie są jej także problemy światowej społeczności AAC. Dr Drager posiada certyfikat kompetencji klinicznych dla terapeutów mowy (CCC–SLP) wydawany przez American Speech-Language-Hearing Association (ASHA).

Program seminarium:
Otwarcie Seminarium – Pani Rektor dr Joanna Górska-Szymczak
Pani Aldona Mysakowska- Adamczyk- wprowadzenie do wykładu prof. K. Drager
prof. Kathryn Drager „Wprowadzenie do AAC”
prof. Andrzej Wojciechowski „ Agatologia – Levinas, Tischner, Kępiński”
dr Skotnicki „Wybrane zagadnienia personalizmu w kontekście komunikacji”
prof. Wojciech Gulin „Komunikacja jako podstawa integracji interpersonalnej”
dr Karolina Wiśniewska „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z niepełnosprawnością”

Skip to content