Politologia

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Politologia

 • studia wyższe II stopnia – magisterskie
 • trwają 2 lata/4 semestry
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu magistra i kwalifikacji na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Politologia

Dlaczego warto studiować politologię?

Rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, staje się dzisiaj ważną potrzebą. Obserwujemy bowiem upadek obyczajów politycznych, skłonność do podejmowania działań manipulacyjnych, wykorzystywania mediów, w tym mediów społecznościowych, do manipulacyjnego sterowania procesami społecznymi.
W szczególności w obliczu wielorakich zagrożeń bezpieczeństwa dla Polski – zarówno z zewnątrz jak i wskutek destabilizacyjnych działań wewnętrznych – rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i znających takie zagrożenia absolwentów.
Studiując politologię zorientowaną na rozpoznawanie opisanych wyzwań, absolwent Akademii Jagiellońskiej będzie również posiadał umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi, odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych obszarów zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.
Kolegium Jagiellońskie
Kolegium Jagiellońskie

Politologia

5 z wielu korzyści studiowania w Akademii Jagiellońskiej

 • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
 • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
 • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
 • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
 • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

Politologia

Specjalności na kierunku politologia

 • zarządzanie bezpieczeństwem wspólnot samorządowych

 • analiza wpływu mediów na życie publiczne i gospodarcze

 • analiza zagrożeń bezpieczeństwa państwowego i lokalnego

Kolegium Jagiellońskie
Skip to content