AKTUALNOŚCI

Rektor Kolegium Jagiellońskiego powołany w skład Rady przy Prezydencie Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski powołał nowy skład Rady ds. Strategii Rozwoju Turystyki. To niezwykle ważne ciało społeczne wspierające Prezydenta Torunia i Jego administrację w działaniach związanych w bardzo ważnym obszarze funkcjonowania miasta i jego gospodarki – turystyce.

W skład Rady powołany został Rektor Kolegium Jagiellońskiego prof. Grzegorz Górski. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia naszej Uczelni, zlokalizowanej w ścisłym, historycznym centrum miasta, jak również doświadczenia w zakresie wzorcowej rewitalizacji wspaniałego obiektu historycznego, będą ważnym elementem refleksji Rady w nowym składzie. Co istotne, Pan Rektor zaprosił członków Rady, aby jedno z kolejnych jej posiedzeń odbyło się w siedzibie naszej Uczelni.

Skip to content