AKTUALNOŚCI

REMINISCENCJA VI FORUM RESOCJALIZACYJNEGO

2017-04-27

W dniu 23 kwietnia 2017 roku na terenie uczelni odbyło się kolejne forum resocjalizacyjne połączone z otwartym mityngiem edukacyjnym wspólnoty  Anonimowych Alkoholików z Intergrupy „Kopernik” z Torunia.Forum realizowane w corocznym cyklu zorganizowane zostało z inicjatywy studentów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Penitencjarnym, działającym przy KJTSW oraz Kuratora Sądowego z Torunia – Pani Ewy Smykowskiej. Poszczególne grupy zawodowe reprezentowali: sądownictwo – Pan SSO dr hab. Jerzy Naworski – Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, kuratelę sądową – Pan Krzysztof Bunda – Zastępca Kuratora Okręgowego z Torunia, instytucje systemowe tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu – Pani Iwona Harasimowicz-Osypiuk, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  – Pani Wiesława Tatera, Areszt Śledczy w Toruniu – Pani Wioleta Kubiak, Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu (Izbę Wytrzeźwień) – Pan dr Adam Cieszyński, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Wioletta Dąbrowska, środowisko akademickie Kolegium Jagiellońskiego – Prorektor dr Ludwik Szuba. Forum zostało podzielone na dwie części: mityng „AA” i debatę. Podczas pierwszej części obecni na spotkaniu mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w mityngu edukacyjnym, podczas którego poznali ideę i zadania Wspólnoty „AA”, formułę 12 kroków oraz wysłuchali autobiograficznych i często poruszających świadectw członków wspólnoty. Część druga stanowiła debatę na temat miejsca Wspólnot „AA” w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień. Dyskusja, podobnie jak w zeszłym roku, miała charakter dwupłaszczyznowy, tj. formalno-prawny i terapeutyczny, co pozwoliło na przybliżenie zagadnień interesujących przedstawicieli w/w środowisk.

Goście spotkania zgodnie wyrazili pogląd o potrzebie i konieczności dalszej realizacji tego typu spotkań, szczególnie na płaszczyźnie resortowej. Dla studentów udział w forum stanowił unikalną możliwość skonfrontowania idei „AA” z rzeczywistością oraz wiedzą teoretyczną, którą uzyskali  podczas zajęć.

Szczególnie dziękujemy obecnym na spotkaniu członkom Wspólnoty „AA”-  Pani Magdzie, Panu Tadeuszowi, Panu Edwardowi i Panu Maciejowi za zorganizowanie mityngu na terenie uczelni i udział w Forum.

DSCF3794
DSCF3791
DSCF3795
DSCF3805
DSCF3806
DSCF3809
DSCF3808
DSCF3810
DSCF3800
Skip to content