AKTUALNOŚCI

RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE CZYLI JAK „POPRAWIĆ” CZŁOWIEKA W IZOLACJI?

Debata z udziałem dr Agnieszki Szatkowskiej z Aresztu Śledczego w Toruniu – sobota 28.05.2016 godz. 12.15.

Dr Agnieszka Szatkowska – wychowawca penitencjarny i rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Toruniu, będzie uczestniczyła w debacie na temat możliwości „poprawy” człowieka w izolacji. Dyskusja przygotowana została w ramach zajęć z przedmiotów specjalnościowych – resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy Kolegium Jagiellońskim TSW. Obecni na spotkaniu będą mieli możliwość zaprojektowania oddziaływań resocjalizacyjnych w oparciu o autentyczną dokumentacją penitencjarną.

Zapraszamy!

Skip to content