Stosunki międzynarodowe

Dyplomacja międzynarodowa

Stosunki międzynarodowe

 • studia wyższe II stopnia – magisterskie
 • trwają 2 lata/4 semestry
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu magistra i kwalifikacji na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Stosunki międzynarodowe

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe?

Ostatnie miesiące przynoszą gwałtowne zmiany sytuacji międzynarodowej w bezpośrednim otoczeniu Polski. Pojawiają się nowe, nieznane od dziesięcioleci wyzwania i zagrożenia.
Jednocześnie wskutek zmasowanych działań dezinformacyjnych, kreowane są różnorakie napięcia, wywołujące efekty destrukcyjne w poszczególnych państwach.
Jedną z istotnych przyczyn tych zjawisk jest niemal całkowity brak rzetelnych znawców sytuacji międzynarodowej, skutkujący również wielką słabością różnych ośrodków, kreujących się na centra analityczne. Poszerza to możliwe pola manipulacji.
Studiując stosunki międzynarodowe w Akademii Jagiellońskiej, nasz Absolwent posiądzie umiejętność poprawnej analizy zjawisk międzynarodowych, dokonywania ich pogłębionej syntezy oraz prognozowania potencjalnych rozwojów wydarzeń.
Absolwent kierunku posiądzie również umiejętność funkcjonowania w dyplomacji.
Kolegium Jagiellońskie
Kolegium Jagiellońskie

Stosunki międzynarodowe

5 z wielu korzyści studiowania w Akademii Jagiellońskiej

 • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
 • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
 • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
 • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
 • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

Stosunki międzynarodowe

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

 • geopolityka 
 • dyplomacja międzynarodowa
Kolegium Jagiellońskie
Skip to content