WYDARZENIA

Wizyta studyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Wandy Szuman w Toruniu

W dniu 26 lutego 2022 roku kolejne roczniki studentów pedagogiki oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odbędą wizytę studyjną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu.


Studenci zapoznają się ze strukturą i zadaniami domu, metodami oddziaływań terapeutycznych i sposobami ich projektowania Podczas spotkania z pracownikami domu studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką ich pracy oraz z wymaganiami stawianymi przed kandydatami na te stanowiska. Wizyta wzbogaci posiadane już doświadczenie edukacyjne i zawodowe studentów i kadry uczelni.


Wizyta została zaplanowana dnia 26 lutego 2022 r. (sobota) w godz. 13 – 15.

Skip to content