AKTUALNOŚCI

WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE

25 lipca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptował utworzenie przez Kolegium Jagiellońskie TSW nowej jednostki – Wydziału Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Od nowego roku akademickiego nasza uczelnia będzie zatem prowadzić studia pierwszego i drugiego stopnia na stosunkach międzynarodowych również na trudnym i konkurencyjnym rynku w stolicy.

Z dumą możemy stwierdzić, iż zarówno rozwój naszej uczelni, czego wyrazem jest uruchomienie nowego wydziału w Warszawie, jak i ścisła współpraca z renomowanymi uczelniami – Wyższą Szkołą Biznesu z Nowego Sącza oraz Akademią Humanistyczną z Pułtuska, otwiera mieszkańcom naszego regionu zupełnie nowe perspektywy.

Obiecujemy, że już wkrótce przedstawimy nowe inicjatywy.

Skip to content