AKTUALNOŚCI

WYJAZDOWE SPOTKANIE KOŁA RESOCJALIZACYJNEGO KJ-TSW

W dniu 12 kwietnia 2014 roku odbyło się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku wyjazdowe spotkanie studentów zrzeszonych w kole resocjalizacyjnym.

Podczas spotkania dyrektor ośrodka Pan Piotr Kucharski, będący także wykładowcą naszej uczelni, przedstawił strukturę, funkcję, cele i zadania ośrodka. Przybliżył metody i środki oddziaływania wychowawczego i poprawczego, przekazał informacje o formach nauczania i zatrudnienia wychowanków jak również przedstawił formułę prowadzenia arteterapii.

W trakcie spontanicznej dyskusji, która wywiązała się na temat stosowanej metodyki pracy w ośrodku, pan dyrektor określił priorytety determinujące zastosowanie odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności wychowanków. Studenci byli także ciekawi wymagań stawianych kandydatom na stanowiska wychowawców oraz specyfiki ich pracy i w tym zakresie uzyskali wiele cennych wskazań. Ciekawym zagadnieniem okazały się być kwestie wypadków nadzwyczajnych, które miały miejsce w ostatnim czasie w ośrodku oraz „algorytmy” reagowania kadry na takie wydarzenia. Motyw wypadków był przykładem łamania stereotypów myślenia na temat funkcjonowania ośrodków wychowawczych, gdyż sytuacje dokonywania przez wychowanków samouszkodzeń czy prób samobójczych należą obecnie do rzadkości. Kluczem do zmniejszenia ilości wypadków była prawidłowo stawiana diagnoza wykolejenia społecznego, której skutecznym narzędziem okazała się być obserwacja wychowanka.

Elementem wizyty weryfikującym zdolności komunikacyjne studentów było spotkanie z wychowankami. Ponadto studenci mieli możliwość zapoznania się z architekturą domu i warunkami socjalnymi panującymi między innymi w salach mieszkalnych. Pomimo, iż wychowankowie zamieszkują pokoje po kilka osób, to jak wynika z ilości zdobytych pucharów i dyplomów mają dużą możliwość indywidualnego rozwoju w różnych dziedzinach kultury i sportu.

W ocenie uczestników spotkanie stanowiło ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy dyrekcji i personelowi ośrodka.

Magdalena Szeferska
Studentka I roku pedagogiki KJ-TSW

Skip to content