KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

WSPÓŁCZESNA ADMINISTRACJA. POD RED. ANNY ZABOROWSKIEJ. TORUŃ 2009

Spis treści:

mgr Tomasz A. J. Banyś, mgr Bogusz Bomanowski – Pojęcie broni i amunicji na gruncie ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku.

dr Przemysław Biskup – Rozwój koncepcji i praktyka administracji w Imperium Brytyjskim.

Monika Duszyńska, Magdalena Konthak – Przeciwdziałanie zjawiskom korupcji.

dr Grażyna Grabarczyk – Perspektywy rozwoju prawa karnego w państwach Unii Europejskiej.

dr Jacek Przybojewski – Kształt kompetencyjny i relacje międzypodmiotowe Rady Ministrów i Prezydenta RP w zakresie polityki zagranicznej.

dr Adam Strzelecki – Segmentacja gospodarki komunalnej miasta Włocławka.

dr Iwona Wróblewska – Przepisy ogólne prawa administracyjnego – analiza wybranych zazgadnień.

dr Anna Zaborowska – Geneza judicial review w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych – przegląd źródeł.

dr Jacek Żbikowski – Wybrane zagadnienia marketingu terytorialnego.

ks. dr hab. Mirosław A. Michalski, mgr Magdalena Zaporowicz – Terapia sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci – na przykładzie wybranych krajów.

Skip to content