KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

ADMINISTRACJA NA ŚWIECIE I W POLSCE. T 1 ADMINISTRACJA W POLSCE

Spis treści:

Administracja w Polsce.

Tomasz A. J. Banyś, Tomasz Kisiel – Alternatywna metoda wyborcza dla mniejszych społeczności lokalnych

dr Grażyna Grabarczyk – Przestępstwa przeciwko podstawowym prawom pracownika.

dr Jacek Przybojewski – Dostęp do informacji publicznej jako obywatelskie prawo polityczne.

dr Adam Strzelecki – Samodzielność finansowa gminy jako warunek skuteczności działań na rzecz społeczności lokalnej (aspekty prawne i ekonomiczne).

dr hab. Maciej Szczurowski – Prawne aspekty tworzenia administracji polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w 1945 roku.

dr Anna Zaborowska – E-Administracja a potrzeba systemu informacji prawnej w Polsce.

dr Jerzy Zygmuntowicz – Administracja i organy władz polskich do spraw kontaktów z wojskami radzieckimi w latach 1945-1956.

dr Jacek Żbikowski – Marketing w organizacjach typu “non-profit”.

Skip to content