AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Rekrutacja first minute!

REKRUTACJA

Ruszyła rekrutacja na rok 2024/2025

W Akademii Jagiellońskiej ruszyła właśnie rekrutacja first minute na rok akademicki 2024/2025. Sprawdź jakie zniżki na Ciebie czekają!

Nasza Uczelnia od lat kształci specjalistów z zakresu administracji, bezpieczeństwa oraz pedagogiki. Od zeszłego roku wprowadziliśmy również studia inżynierskie z informatyki.

Jak co roku na kandydatów czeka bogata oferta wyjątkowych specjalności, przygotowanych z myślą o wymaganiach pracodawców oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Studenci Akademii Jagiellońskiej w Toruniu mają możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań, dlatego świadomie kształtują wizję kariery zawodowej. Nasi wykładowcy to przede wszystkim wybitni praktycy – dzięki temu nasi przyszli Absolwenci mają przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Pracodawcy z naszego regionu, pomagają Akademii w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na rynku pracy. Śmiało można powiedzieć, że nasza oferta jest „szyta na miarę” potrzeb rynku pracy i oczekiwań studentów.

REKRUTACJA

Nasza oferta

Sprawdź naszą ofertę oraz jakie zniżki oferujemy podczas rekrutacji First Minute!

STUDIA
LICENCJACKIE

STUDIA
INŻYNIERSKIE

STUDIA
MAGISTERSKIE

JEDNOLITE
STUDIA
MAGISTERSKIE

STUDIA
PODYPLOMOWE

REKRUTACJA

Dlaczego Akademia Jagiellońska?

Absolwenci Akademii Jagielońskiej  są od wielu lat szczególnie pożądanymi pracownikami nie tylko w regionie kujawsko – pomorskim. Prowadzone przez nas studia, z uwagi na ich wybitnie praktyczny charakter, pozwalają naszym Absolwentom świetnie odnajdywać się w swoich miejscach pracy.

Taki stan rzeczy potwierdzają obiektywne badania prowadzone przez służby publiczne. I tak od wielu lat praktycznie wszyscy Absolwenci AJ znajdują zatrudnienie po ukończeniu studiów (badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu).

Natomiast zgodnie z badaniami Ekonomicznych Losów Absolwenta (Ministerstwo Edukacji i Nauki) Absolwenci zarówno studiów I jak i II stopnia, należą do ścisłej czołówki najlepiej zarabiających Absolwentów uczelni wyższych w regionie (we wszystkich kategoriach jesteśmy na pierwszym lub na drugim miejscu).

Potwierdza to, iż przyjęty przez nas model studiów, służy znakomicie kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej. Znalazło to również wyraz w uchwałach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która na przełomie 2020 i 2021 roku bardzo wysoko oceniła studia w Akademii Jagiellońskiej (tutaj uchwały PKA).

Dlatego zapraszamy na studia do Jagiellońskiej!

Rekrutacja trwa cały rok!

Rekrutacja

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Wymagane dokumenty – studia I stopnia

 • świadectwo dojrzałości + świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty do okazania

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Wymagane dokumenty – studia II stopnia

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • suplement do dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Warunki przyjęcia

 • Warunki przyjęcia na studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie:

  – złożenie kompletu dokumentów,
  – złożenie zobowiązania finansowego o sposobie realizacji płatności,
  – uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
  – podpisanie umowy o naukę z Akademią Jagiellońską.

  Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  – złożenie kompletu dokumentów,
  – złożenie zobowiązania o sposobie realizacji płatności,
  – podpisanie umowy o naukę z AJ.

REKRUTACJA

6 powodów dla których warto studiować w
Akademii Jagiellońskiej

Wykładowcy z bogatym doświadczeniem praktycznym

100% absolwentów naszej Uczelni znajduje zatrudnienie
Możliwość łączenia edukacji i pracy
Znajdujemy się w samym centrum miasta Torunia

Kursy i bezpłatna nauka języka chińskiego dla wszystkich studentów AJ

Program Erasmus+ oraz możliwość studiowania za granicą

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Weronika Bartkowska

Studentka pedagogiki

Według mnie wybór studiów w Akademii Jagiellońskiej to strzał w 10 . Od zawsze moim marzeniem było to aby zostać nauczycielem, dzięki tej uczelni to marzenie powoli się spełnia. Wspaniali wykładowcy, ciekawe zajęcia oraz ćwiczenia, które pozwalają rozwijać mi moje zdolności interpersonalne oraz edukacyjne. Z czystym sercem polecam

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Rafał Michałek

Student MBA

Od samego początku łączyłem pracę ze studiami, a Akademia Jagiellońska mi to umożliwiła. To Uczelnia, która wspiera studenta. Podczas studiów administracji poznałem wiele ciekawych osób z którymi dziś zarówno spotkamy się w weekend jak i realizujemy wspólne projekt zawodowy. Po skończeniu studiów magisterskich – jestem studentem MBA – oczywiście w Akademii Jagiellońskiej.

RABATY

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej.

Poleć uczelnię znajomym

Poleć uczelnię znajomym

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka rodzinna

Zniżka rodzinna

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości -15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny

Zniżka –10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Stypendia

 • Stypendium naukowe – stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku
 • Stypendium socjalne – dla studnetów będących w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1294,40 zł.
 • Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych – Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Zapomogi – przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi
* Zniżki i promocje nie sumują się. Stypendium wypłacane jest niezależnie od udzielonych zniżek.
** Regulamin dostępny tutaj: https://akademiajagiellonska.pl/stypendia/

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Zapisz się i studiuj

 • RypinZespól Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej
  Rekrutacja
  Tel.: 537 000 886
 • WąbrzeźnoLiceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie
  Rekrutacja
  Tel.: 505 764 170
 • Golub-Dobrzyń Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
  Rekrutacja
  Tel.: 512 295 298
 • Toruń Akademia Jagiellońska w Toruniu
  Rekrutacja
  Tel.: 695 000 014
Skip to content