REKRUTACJA

REKRUTACJA

Dlaczego Akademia Jagiellońska?

Absolwenci Akademii Jagielońskiej  są od wielu lat szczególnie pożądanymi pracownikami nie tylko w regionie kujawsko – pomorskim. Prowadzone przez nas studia, z uwagi na ich wybitnie praktyczny charakter, pozwalają naszym Absolwentom świetnie odnajdywać się w swoich miejscach pracy.

Taki stan rzeczy potwierdzają obiektywne badania prowadzone przez służby publiczne. I tak od wielu lat praktycznie wszyscy Absolwenci AJ znajdują zatrudnienie po ukończeniu studiów (badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu).

Natomiast zgodnie z badaniami Ekonomicznych Losów Absolwenta (Ministerstwo Edukacji i Nauki) Absolwenci zarówno studiów I jak i II stopnia, należą do ścisłej czołówki najlepiej zarabiających Absolwentów uczelni wyższych w regionie (we wszystkich kategoriach jesteśmy na pierwszym lub na drugim miejscu).

Potwierdza to, iż przyjęty przez nas model studiów, służy znakomicie kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej. Znalazło to również wyraz w uchwałach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która na przełomie 2020 i 2021 roku bardzo wysoko oceniła studia w Akademii Jagiellońskiej (tutaj uchwały PKA).

Dlatego zapraszamy na studia do Jagiellońskiej!

Rekrutacja trwa cały rok!

Rekrutacja

RABATY

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej.

Poleć uczelnię znajomym

Poleć uczelnię znajomym

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/2024.

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/2024.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

 

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Wymagane dokumenty rekrutacja

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/2024.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

 

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Wymagane dokumenty rekrutacja

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/2024.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

 

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Wymagane dokumenty rekrutacja

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2022/2023.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

 

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Wymagane dokumenty rekrutacja

  • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
  • kwestionariusz_osobowy
  • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
  • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
  • dowód osobisty – do okazania

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/2024.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

 

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Wymagane dokumenty rekrutacja

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z AJ

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

 

Zniżka rodzinna

Zniżka rodzinna

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości -15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny

Zniżka –10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Stypendia

  • Stypendium naukowe – stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku
  • Stypendium socjalne – dla studnetów będących w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1294,40 zł.
  • Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych – Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zapomogi – przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi
* Zniżki i promocje nie sumują się. Stypendium wypłacane jest niezależnie od udzielonych zniżek.
** Regulamin dostępny tutaj: https://akademiajagiellonska.pl/stypendia/

Biuro rekrutacji

Akademia Jagiellońska w Toruniu
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Jeżeli powyższe godziny otwarcia biura rekrutacji nie są dla Państwa dogodne, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania!

tel. 695 000 014

e-mail: rekrutacja@aj.torun.pl

Rekrutacja online

Skip to content