STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia Magisterskie ( II stopnia ) 2 – letnie

Studia II stopnia (magisterskie) są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego. Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia.

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek
Administracyjno-Ekonomiczny

 • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI
 • KADRY I PŁACE
 • MENADŻERSKO – PRAWNA
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rekrutacja First Minute

STUDIA MAGISTERSKIE

Stosunki międzynarodowe – dyplomacja międzynarodowa

 • geopolityka
 • dyplomacja międzynarodowa

STUDIA MAGISTERSKIE

Politologia – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 • zarządzanie bezpieczeństwem wspólnot samorządowych
 • analiza wpływu mediów na życie publiczne i gospodarcze
 • analiza zagrożeń bezpieczeństwa państwowego i lokalnego
Rekrutacja First Minute

STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika ze spec. psychopedagogika

STUDIA MAGISTERSKIE

5 z wielu korzyści studiowania w Akademii Jagiellońskiej

 • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
 • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
 • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
 • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
 • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Cennik

1 rok

Termin płatności:**

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5 200 zł
4 800 zł
(1 rata)

4 800 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 400 zł
4 800 zł
(4 raty)

1 350 zł
1 200 zł

-

-

1 350 zł
1 200 zł

-

-

1 350 zł
1 200 zł

-

1 350 zł
1 200 zł

-

-

-

5 850 zł
5 400 zł***
(9 rat)

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

-

-

-

2 rok

Termin płatności:**

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5 200 zł
4 800 zł
(1 rata)

4 800 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 400 zł
4 800 zł
(4 raty)

1 350 zł
1 200 zł

-

-

1 350 zł
1 200 zł

-

-

1 350 zł
1 200 zł

-

1 350 zł
1 200 zł

-

-

-

5 850 zł
5 400 zł***
(9 rat)

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

650 zł
600 zł

-

-

-

* dotyczystudiów z możliwością realizacji jednej specjalności
** płatne do 20. dnia miesiąca
*** system płatność obowiązujący automatycznie w przypadku opóźnienia z zapłatą całości czesnego bądź jakiejkolwiek z czterech rat

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Dbaj o swój rozwój zawodowy!

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych

Skip to content