STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia Magisterskie ( II stopnia ) 2 – letnie

Studia II stopnia (magisterskie) są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego. Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia.

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek
Administracyjno-Ekonomiczny

 • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI
 • KADRY I PŁACE
 • MENADŻERSKO – PRAWNA
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rekrutacja First Minute

STUDIA MAGISTERSKIE

Stosunki międzynarodowe – dyplomacja międzynarodowa

 • geopolityka
 • dyplomacja międzynarodowa

STUDIA MAGISTERSKIE

Politologia – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 • zarządzanie bezpieczeństwem wspólnot samorządowych
 • analiza wpływu mediów na życie publiczne i gospodarcze
 • analiza zagrożeń bezpieczeństwa państwowego i lokalnego

STUDIA MAGISTERSKIE

5 z wielu korzyści studiowania w Kolegium Jagiellońskim

 • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
 • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
 • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
 • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
 • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Cennik

1 rok

Termin płatności:**

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5 000 zł

(1 rata)

5 000 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 200 zł

(4 raty)

1 300 zł

-

-

1 300 zł

-

-

1 300 zł

-

1 300 zł

-

-

-

5 850 zł***
(9 rat)

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

-

-

-

2 rok

Termin płatności:**

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5 000 zł

(1 rata)

5 000 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 200 zł

(4 raty)

1 300 zł

-

-

1 300 zł

-

-

1 300 zł

-

1 300 zł

-

-

-

5 850 zł***
(9 rat)

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

-

-

-

* dotyczystudiów z możliwością realizacji jednej specjalności
** płatne do 20. dnia miesiąca
*** system płatność obowiązujący automatycznie w przypadku opóźnienia z zapłatą całości czesnego bądź jakiejkolwiek z czterech rat

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Dbaj o swój rozwój zawodowy!

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych

Skip to content