KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

DOKTORATY

DOKTORATY

Prowadzone w Akademii Jagiellońskiej seminarium doktorskie, skierowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora w obszarze nauk o polityce i administracji oraz nauk o pedagogice. Jest ono nie tylko przedsięwzięciem naukowym, ale także zaproszeniem do badawczej przygody, która w założeniach ma się skończyć uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych we wskazanych wyżej dyscyplinach. Prowadzący seminaria byli już promotorami kilkudziesięciu doktorów, spośród których kilkanaście osób uzyskało również stopień doktora habilitowanego. Są osobami o wielkim doświadczeniu w prowadzeniu ścieżek rozwoju naukowego uczestników seminarium.

Możliwość uzyskania stopnia doktora jest dziś, w dobie znacznego upowszechnienia wykształcenia wyższego w
konsekwencji niewątpliwej nadprodukcji absolwentów, szansą na podniesienie pozycji zawodowej. Doktorat może więc być wielkim atutem i wyróżnikiem zarówno dla osób, które zdobyły już wyższe kwalifikacje zawodowe, jak również dla tych, którzy takich kwalifikacji jeszcze nie posiadają.

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych prawem publicznym porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego, oraz ekonomią, zarządzaniem oraz pedagogiką.

Zapisy na seminaria przyjmuje rekrutacja Uczelni w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 14.30 w siedzibie w Toruniu przy ulicy Jęczmiennej 23.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia studiów wyższych, 1 szt. zdjęcia.
Skip to content