Studia Magisterskie, II Stopień

O kierunku Administracyjno-Ekonomicznym

Kierunek administracyjno-ekonomiczny na Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, to innowacyjny program magisterski, który integruje wiedzę z zakresu administracji publicznej i ekonomii. Studia te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z umiejętnościami zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym. Program skupia się na kształtowaniu umiejętności analitycznych, decyzyjnych i zarządczych, pozwalając na zrozumienie złożonych procesów gospodarczych i administracyjnych w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Akademia Jagiellońska

Studia magisterskie

Możliwości dalszego rozwoju

Doktoraty i Badania Naukowe

Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich oraz udziału w zaawansowanych projektach badawczych.

Kariera w Administracji Publicznej

Program przygotowuje do pracy w różnych gałęziach administracji publicznej, w tym w urzędach lokalnych, regionalnych i krajowych.

Rola w Sektorze Prywatnym

Kompetencje zdobyte na studiach pozwalają na efektywne zarządzanie w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych.

Rozwój Umiejętności Kierowniczych

Studia oferują szkolenia z zakresu przywództwa i zarządzania, otwierając drogę do stanowisk kierowniczych.

Międzynarodowe Możliwości

Program zapewnia umiejętności i wiedzę potrzebną do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym i administracyjnym.

Atuty

Kilka atutów studiów administracyjno-ekonomicznych

Interdyscyplinarny
Program

Połączenie wiedzy z zakresu administracji i ekonomii daje unikalne połączenie umiejętności, które są bardzo cenione na rynku pracy.

Doświadczeni
Wykładowcy

Kadra akademicka składa się z doświadczonych praktyków i naukowców, którzy dzielą się praktyczną wiedzą i najnowszymi trendami w dziedzinie.

Międzynarodowa
Perspektywa

Studia oferują międzynarodową perspektywę na zagadnienia administracyjne i ekonomiczne, przygotowując studentów do pracy w globalnym środowisku.

Praktyczne
Umiejętności

Program kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie teorii, co umożliwia absolwentom szybką adaptację w środowisku zawodowym.

Rekrutacja

Zapisz się już dziś!

WARIANT 1

I i II rok:
1 x 5200 zł

WARIANT 2

I i II rok:
4 x 1350 zł = 5400 zł

WARIANT 3

I i II rok:
9 x 650 zł = 5850 zł

Skip to content