REKRUTACJA

Rekrutacja on-line

Formularz zdjęcia do legitymacji

Absolwent/Absolwentka Akademii Jagiellońskiej:

  • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie,
  • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej,
  • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego,
  • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku,
  • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Akademii Jagiellońskiej,
  • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

Wysłanie formularza stanowi rezerwację miejsca na studia w ramach aktualnie obowiązującej promocji, jednak do dopełnienia procesu rekrutacji konieczna jest osobista wizyta w siedzibie uczelni przy ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu, złożenie wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Sprawdź, kiedy czekamy na Ciebie w Biurze rekrutacji.

Rektor Akademii Jagiellońskiej informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Siedziba Akademii Jagiellońskiej znajduje się przy ul. Prostej 4/ ul. Jęczmiennej 23, 87-100 Toruń.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KJ – TSW: iodo@akademiajagiellonska.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183). Dane uzyskane w wyniku zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Rekrutacja online

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość przeprowadzenia rekrutacji i świadczenia usługi edukacyjnej.

Skip to content