KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

STYPENDIA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Stypendia

STYPENDIA

W roku akademickim 2022/2023 studenci Akademii Jagiellońskiej w Toruniu mogą uzyskać stypendia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do Komisji Stypendialnej. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ

Akademia Jagiellońska w Toruniu

  1. Jęczmienna 23, I piętro, pokój B14

Terminy:

  • 6.10.2022 r. (czwartek) 10:00 – 17:00
  • 8.10.2022 r. (sobota) 9:00 – 10:30 oraz 13:00 – 14:00
  • 13.10.2022 r. (czwartek) 10:00 – 17:00
  • 15.10.2022 r. (sobota) 9:00 – 14:00
  • 18.10.2022 r. (wtorek) 10:00 – 17:00
  • 22.10.2022 r. (sobota) 9:00 – 14:00

 

Kontakt:

tel. 601 171 172

stypendia@aj.torun.pl

 

Dokumenty:

REGULAMIN STYPENDIA 2022-2023

Wzory wniosków (aktualne na rok akademicki 2022/2023):

Skip to content