KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

ADMINISTRACJA NA ŚWIECIE I W POLSCE. T 2 ADMINISTRACJA NA ŚWIECIE. POD RED. ANNY ZABOROWSKIEJ. TORUŃ 2008

Spis treści:Administracja na świecie.

dr hab. Stanisław Majchrzak – Niektóre problemy integracji europejskiej.

dr Magdalena Dynus – Fundusz Spójności kluczowym instrumentem Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013.

dr Uri Huppert – System prawny Izraela na rozdrożu.

dr Iwona Wróblewska – Prawa i wolności człowieka i obywatela jako podstawa realizacji jednostka-władza w państwie prawa.

dr Anna Zaborowska – Zarys prawa administracyjnego Kanady.

dr Jacek Żbikowski – Marketing orientations in public administration.

Skip to content