KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

KAZIMIERZ KRAJ: ROSJA W WALCE Z TERRORYZMEM. 2009

Spis treści:

Rozdział I

Współczesny terroryzm i jego charakterystyka

1.1 Definicja terroryzmu i problemy związane z jej sprecyzowaniem

1.2 Charakterystyka terroryzmu politycznego

1.3 Terroryzm źródła, postać, nurty, formy i metodologia

1.4 Geografia terroryzmu międzynarodowego

Terroryzm bliskowschodni i w Afryce Północnej

Terroryzm w Azji i Ameryce Południowej

1.5 Terroryzm międzynarodowy

Rozdział II

Geneza i ewolucja terroryzmu w Rosji

2.1 Geneza i historyczne tradycje terroryzmu w Rosji

2.1.1 Terroryzm w Rosji XIX i początkow XX wieku – źródła i przyczyny

2.1.2 Terroryzm w Związku Radzieckim

2.2 Żródła terroryzmu we współczesnej Rosji

2.2.1 Charakterystyka organizacji terrorystycznych działających w Federacji Rosyjskiej

2.3 Terroryzm na Północnym Kaukazie

2.4 Najważniejsze akty terroru we współczesnej Rosji w latach 1991-2004

Rozdział III

Założenia i ramy instytucjonalne walki z terroryzmem w Rosji

3.1 Uregulowania prawne Federacji Rosyjskiej związane z walką z terroryzmem

Założenia polityki zagranicznej Rosji

Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej

Ustawy o walce z terroryzmem

3.2 Rosyjskie instytucje państwowe odpowiedzialne za walkę z terroryzmem

3.2.1 Rząd Federacji Rosyjskiej i Federalna Komisja Antyterrorystyczna

3.2.2 Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

3.2.3 Federalna Służba Bezpieczeństwa i Służba Wywiadu Zagranicznego

3.2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

3.2.5 Ministerstwo Obrony

3.2.6 Inne struktury państwowen uczestniczące w zwalczaniu terroryzmu

3.3 Rola i miejsce Prezydenta Federacji Rosyjskiej w organizacji i kierowaniu walką z terroryzmem

Rozdział IV

Rosja w walce z terroryzmem w kręgu kontynentalnym i bliskiej zagranicy

4.1 Umowa o współpracy państw członków WNP w walce z terroryzmem

4.1.1 Wspólny program walki z terroryzmem międzynarodowym

4.1.2 Centrum Antyterrorystyczne Wspólnoty Niepodległych Państw

4.1.3 Pozostali realizatorzy programu walki z terroryzmem w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw

4.1.4 Wojna w Czeczenii poligonem doświadczalnym terroryzmu międzynarodowego

4.1.5 Rola, znaczenie i osiągnięcia współpracy na forum WNP

4.2 Szanghajska Organizacja Współpracy

4.2.1 Współpraca na polu zwalczania terroryzmu i ekstremizmu – konwencja o walce z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem

4.2.2 Powstanie Regionalnej Struktury Antyterrorystycznej z siedzibą w Taszkencie

4.2.3 Przemyt narkotyków w Azji Środkowej – zagrożeniem dla bezpieczeństwa i żródłem finansowania celów politycznych

Rozdział V

Rola Rosji w walce z terroryzmem międzynarodowym w kręgu globalnym

5.1 Rosyjska aktywność na arenie międzynarodowej skierowana na walkę z terroryzmem

5.1.1 Wspólpraca na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych

5.1.2 Unia Europejska – Rosja – wspólna walka z terroryzmem międzynarodowym

5.1.3 Stosunki NATO – Rosja i ich rola w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego

5.2 Partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi w walce z terroryzmem międzynarodowym

5.3 Rosyjskie wkład w międzynarodowe uregulowania służące zwalczaniu terroryzmu i jego finansowania

5.4 Rosyjska praktyka i stosowane rozwiązania wkładem w walkę z międzynarodowym terroryzmem

Skip to content