KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

LAW AND ADMINISTRATION IN POSTSOVIET EUROPE

Publikacja ta jest monografią zbiorową Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej, która ukazuje się elektronicznie, w języku angielskim, dwa razy do roku w ramach wolnego dostępu na platformie wydawnictwa de Gruyter

www.degruyter.com/view/j/lape

Monografia jest poświęcona przemianom prawa i administracji w krajach postsowieckich połozonych w szczególności w Europie Środkowo – Wschodniej.

 

Wydawnictwo to jest dostępne na całym świecie za pośrednictwem 17 baz danych (Baidu Scholar, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Genamics JournalSeek, Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet, WorldCat (OCLC)).

 

Radę Redakcyjną wydawnictwa tworzą :

 

Prof. Grzegorz Górski (Toruń, Polska) – przewodniczący

Prof. Richard Warner (Chicago, USA)

Prof. Erics Jecabsons (Ryga, Łotwa)

Prof. Wiktor Hryszczuk (Lwów, Ukraina)

Prof. Nikołaj Mieżewicz (St. Petersburg, Rosja)

Dr Wojciech Sławiński (Toruń, Polska)

Dr Anna Garczewska (Toruń, Polska) – sekretarz

Dr Joanna Górska – Szymczak (Toruń, Polska) – sekretarz

Skip to content