KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

POLSKA I ŚWIAT NA PRZEŁOMIE TYSIĄCLECI. TORUŃ 2007

Spis treści:

Wstęp – prof. dr Ryszard Frelek

I. Problemy Unii Europejskiej oraz współczesnego świata.

1. Prof. dr hab. Zygmunt Piotr Mańkowski – Systemy totalitarne w Europie w XX wieku (z problemów genezy i podłoża zjawiska).

2. Mgr Paweł Skrodzki – Europejski Trybunał Praw Człowieka jako katalizator przemian w przedmiocie regulacji prawnej problemu transseksualizmu. Doświadczenia brytyjskie na tle (braku) polskich uregulowań.

3. Mgr Rafał Willa – Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej.

4. Dr Radosław Potorski – Polski podatek akcyzowy na używane samochody nabyte wewnątrzwspólnotowo a wspólnotowy porządek prawny.

5 Dr Ewa Kurek – Czy wojna z terroryzmem islamskim jest także polską wojną.

6. Dr Adam Paweł Olechowski – Różne aspektystrategicznej wojny informacyjnej.

7. Dr Sergiusz Majunin – Geopolityczne problemy Polski w świetle zarobkowej migracji z Europy Środkowo-Wschodniej w XXI wieku.

8. Dr Waldemar Nowosielski – Kierunki zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego w świadomości społecznej.

9. Dr Andrzej Potoczek – Innowacyjność jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego.

II. Z badań filozoficzno-historycznych

10. Dr Elżbieta Sawa-Czajka – Medialne stereotypy kobiet w Polsce w latach 1945-2007

11. Dr Magdalena Zaporowicz, dr Mirosław A. Michalski – Aktualność myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau na przełomie wieków XX i XXI.

12. Dr Monika Kowalska – Krótka historia piękna na przestrzeni wieków.

13. Prof. dr hab. Adam Sudoł – O dyplomatycznych i organizacyjnych przedsięwzięciach Edwarda Szczepanika – ostatniego premiera Rzeczypospolitej na uchodźstwie.

Skip to content