KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

POLSKA-ROSJA. SZTUKA ROZUMIENIA. TORUŃ 2007

Spis treści:

1. dr Ewa Kurek, Współczesne stosunki Rosji z Zachodem w aspekcie czasów historycznych

2. red. Krzysztof Mroziewicz, Bój się wschodu

3. dr Sergiusz Matjunin, “Przedpokoje” i “salony” Europy we współczesnych postradzieckich koncepcjach geopolitycznych

4. prof. Nikołaj Mieżewicz, Obiektywne i subiektywne podstawy stosunków polsko-rosyjskich

5. dr Borys Kuzniestsow, Denis Pluszczew, Polska a Europa Wschodnia

6. dr Elżbieta Sawa-Czajka, Polska a nowa rzeczywistość geopolityczna na granicy wschodniej

7. dr Kazimierz Kraj, Europejski kierunek polityki zagranicznej Władymira Putina

8. doc. dr Dymitrij Ruszczin, E-dziennikarstwo w Federacji Rosyjskiej

Skip to content