KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

SZONERT ZBIGNIEW: ETYKA I PRAGMATYKA SŁUŻBOWA W ADMINISTRACJI.TORUŃ 2011

Spis treści:Część I – Etyka administracji

1. Uwagi wprowadzające

2. Rys historyczny służby publcznej

3. Zasady filozoficzne etyki

4. Kanony filozoficzno-moralne w nauczaniu Papieża Jana Pawła II

5. Etyka Administracji

6. Etyka instytucjonalna administracji

7. Etyka zawodowa w administracji

8. Aksjologia sprawiedliwości proceduralnej

9. Etyka osobista

10. Etyka prawa

11. Aksjologiczne aspekty wykładni prawa

Część II – Pragmatyka śłużbowa w administracji

1. Pragmatyki służbowe urzędników

2. Status prawny pracowników służby cywilnej

3. Stosunek pracy pracowników urzędów państwowych

4. Stosunek pracy pracowników samorządowych

5. Odpowiedzialność urzędników za naruszenie obowiązków i norm etyki zawodowej

6. Uwagi końcowe

Skip to content