KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

U PODSTAW POLSKIEJ POLITYKI WSCHODNIEJ. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. POD RED. STANISŁAWA JERZEGO WŁODOWSKIEGO. TORUŃ 2012

Spis treści:

Stanisław Jerzy Włodowski – Wprowadzenie do wielkiej niewiadomej

Część 1

Historyczne wyznaczniki polskiej polityki wschodniej

1.1 Zręby niezależnej polskiej polityki wschodniej

Tadeusz Kmiecik – Stosunki polsko – ukraińskie i polsko – radzieckie oraz ich wpływ na kształt terytorialny Polski w latach 1918-1920

Dorota Piersa-Cywińska – The attitudes of the Polish political authorities towards Ukrainian minority on the Polish land and their impact on Polish – Ukrainian relations in the period 1939-1945

Dorota Piersa-Cywińska  – The three issues which dominated the Polish – Ukrainian relations on their borderlands in the period 1939-1945

1.2 Uwarunkowania wyzwolenia Polski spod radzieckiej dominacji militarnej

Jan Parys – Armia Radziecka w Polsce – wejście i wyjście

Jerzy Zygmntowicz – Legalność pobytu wojsk radzieckich w Polsce po II wojnie światowej

Część 2

Wektory współczesnej polskiej polityki wschodniej

2.1 Bałtyk – morze kooperacji, czy dominacji?

Jan Parys – Dominium maris baltici, czyli rywalizacja o władzę nad Bałtykiem

Adam Paweł Olechowski – Bezpieczeństwo międzynarodowe w rejonie Morza Bałtyckiego

Magdalena Dynus – Kryteria z Maastricht a konkurencyjność gospodarek Polski i krajów bałtyckiech na wspólnym rynku UE

Adam Sudoł – Demokratyczna Europa znów powróciła na wschodni brzeg Bałtyku

2.2 U źródeł napięć i nowej perspektywy

Maciej Szczurowski – Trudna integracja w Unii Europejskiej. Polacy na Litwie

Elżbieta Iniewska – Globalna rola Chin

Marceli Burdelski – Stosunki polityczne Polski oraz współpraca w innychdziedzinach z krajami Azji, Pacyfiku, Australią i Nową Zelandią

Waldemar Nowosielski Współczesne zagrożenia oraz nowe problemy bezpieczeństwa w XXI wieku

2.3 Psychospołeczne i filozoficzne aspekty rywalizacji międzynarodowej

Adam Strzelecki – Aksjologiczny wymiar reklamy w biznesie

Krzysztof Drabik – Heglowska i Nietzcheańska koncepcja wojny

2.4 Warsztaty o demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej

Zbigniew Szonert – Kondycja państwa i jego organów w erze transformacji ustrojowej

Skip to content