KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

WSPARCIE RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ. RED. NAUK. MIECZYSŁAW DUDEK TORUŃ-KRASNYSTAW 2009

Spis treści:Wstęp

Część I

Rodzina współczesna, a potrzeba wsparcia

Dorota Luber – Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej kryzysu

Lenka Lachytova – Sanacia rodiny

Andrej Slodicka – Vyznam sexualnej vychovy v kontexte multikulturnej spolocnosti

Mirosław Murat – Rodzina w kryzysie i potrzeba pomocniczości (Rodzina w pułapce czasu pomiedzy tradycją a nowoczesnością)

Część II

Formy wsparcia rodziny dysfunkcjonalnej

Mieczysław Dudek – Terapia rodzin w świetle wybranych koncepcji teoretycznych

Barbara Skałbania – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – jako forma pomocy rodzinie

Agnieszka Łukasiewicz – Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

Lidia Marszałek – Przedszkole, jako instytucja oświatowa, wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka

Anna Monika Kruk – Pracownik socjalny – profesja wspomagająca rodzinę dysfunkcjonalną

Iwona Długoszewska – Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej, jako prawna forma pomocy rodzinom dysfunkcynym

Leokadia Szymczyk – Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie

Zbigniew Ostach – Współczesne kierunki działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej

Skip to content