KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

WSPÓŁCZESNA MASKA MEDUZY. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI: POLITYCZNE, EKONOMICZNE, MILITARNE, EKOLOGICZNE,KULTURALNE I PSYCHOSPOŁECZNE

Spis treści:

Wprowadzenie

U podstaw systemu politycznego

Słowami Dąbrowa – Prognozowanie zagrożen, a rzeczywisty rozwój sytuacji międzynarodowej

Jan Parys – Globalizacja – dobrodziejstwo czy zagrożenie

Stanisław Jerzy Włodowski – Ciemna strona Karty Praw Podstawowych

Wojciech Chytrowski – Jasna strona Karty Praw Podstawowych

Stanisław Jerzy Włodowski – Jasna, czy ciemna strona Karty?

Zbigniew Szonert – Wpływ systemu wyborczego na kondycję Państwa i jego organów

Jacek Przybojewski – Wpływ wybranych rozwiązań konstytucyjnych na jakość sprawowania władzy w RP

Iwona Wróblewska – Teoria i praktyka polityczna

Sławomir Sadowski – Ekspansja demokracji liberalnej w świecie jako przesłanka współczesnych konfliktów

Zbigniew Walczak – Konstytucyjne podstawy Federacji Rosyjskiej

Zygmunt Piotr Mańkowski – Konie Apokalipsy miotają się po planecie. Przyczynek do współczesnego, historycznego profetyzmu

Aspekty praktyki politycznej

Elżbieta Sawa-Czajka – Kobiety w polityce – perspektywa międzynarodowa

Kazimierz Kraj Nowe techniki i technologie terrorystyczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa współczesnych społeczeństw

Jerzy Zygmuntowicz – Bezpieczeństwo narodowe – podstawa zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi państwa

Adam Paweł Olechowski – Ochrona informacji podstwą bezpieczeństwa współczesnego państwa

Adam Paweł Olechowski – Informacyjny wymiar konfliktu gruzińsko-rosyjskiego

Adam Strzelecki – Pomoc społeczna jako warunek bezpieczeństwa socjalnego obywateli

Anna Magdalena Walczak – Współczesne zagrożenia cywilizacyjne dóbr kultury narodowej

Waldemar Nowosielski – Wartości żołnierzy zawodowych

ks. Mirosław A. Michałowski – Koncepcja wolności w filozofii ks. Józefa Tischnera

Suplement

Zbigniew Walczak – Od mitycznej do współczesnej maski Meduzy

Skip to content