AKTUALNOŚCI

Konkurs na profesorów i adiunktów

Konkurs na stanowisko profesora KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Konkurs na stanowisko profesora KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Konkurs na stanowisko profesora KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych


Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora KJ-TSW
zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych
jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2018/2019

Wymogi, które musi spełniać kandydat:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk pedagogicznych,
 • posiadanie przynajmniej 10 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
 • udział przynajmniej w pięciu konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach,
 • mile widziane doświadczenie praktyczne w obszarze specjalizacji.

Kandydat winien przedstawić:

 • życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
 • kopię dyplomów,
 • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
 • propozycje projektów badawczych, które chciałby realizować w Uczelni,
 • propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na profesora KJ-TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Konkurs na stanowisko profesora KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych


Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora KJ-TSW
zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych
jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2018/2019

Wymogi, które musi spełniać kandydat:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych, prawnych lub nauk o administracji,
 • posiadanie przynajmniej 10 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
 • udział przynajmniej w pięciu konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach,
 • mile widziane doświadczenie praktyczne w obszarze specjalizacji.

Kandydat winien przedstawić:

 • życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
 • kopię dyplomów,
 • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
 • propozycje projektów badawczych, które chciałby realizować w Uczelni,
 • propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na profesora KJ–TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych


Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta KJ–TSW
zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych
jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2018/2019

Wymogi, które musi spełniać kandydat:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk pedagogicznych,
 • posiadanie przynajmniej 5 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
 • udział przynajmniej w trzech konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach,
 • mile widziane doświadczenie praktyczne w obszarze specjalizacji.

Kandydat winien przedstawić:

 • życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
 • kopię dyplomu,
 • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
 • propozycje projektów badawczych które chciałby realizować w Uczelni,
 • propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do 15 lipca 2018 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na adiunkta KJ-TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Konkurs na stanowisko adiunkta KJ-TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych


Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta KJ-TSW
zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2018/2019

Wymogi, które musi spełniać kandydat:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych, prawnych lub nauk o administracji,
 • posiadanie przynajmniej 5 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
 • udział przynajmniej w trzech konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach,
 • mile widziane doświadczenie praktyczne w obszarze specjalizacji.

Kandydat winien przedstawić:

 • życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
 • kopię dyplomu,
 • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
 • propozycje projektów badawczych które chciałby realizować w Uczelni,
 • propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do 15 lipca 2018 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na adiunkta KJ-TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Skip to content