Polityka publiczna

Polityka publiczna

 • studia wyższe I stopnia – licencjackie
 • trwają 3 lata/6 semestrów
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu licencjata i kwalifikacji na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – magisterskich i na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pamiętaj! Odbycie studiów w systemie niestacjonarnym umożliwia
osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak odbycie studiów w
systemie stacjonarnym (dziennym).

Polityka publiczna

Dlaczego warto studiować politykę publiczną?

Niemal wszystkie działania podejmowane w ramach administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i na wszystkich szczeblach administracji samorządowej – wymagają umiejętnego analizowania i syntetyzowania olbrzymiej masy informacji. Konieczne jest również uwzględnianie złożonej rzeczywistości społecznej, gospodarczej, kulturowej, cywilizacyjnej czy religijnej.
Tylko polityka publiczna kształtowana z uwzględnieniem tych wszystkich elementów, może prowadzić do wypracowania i wprowadzenia w życie optymalnych rozwiązań.
Studia na kierunku polityka publiczna w Akademii Jagiellońskiej wyposażą Absolwenta w narzędzia, dzięki którym niezależnie od miejsca zajmowanego w szeroko pojętej administracji publicznej, będzie dysponował umiejętnością optymalnego kształtowania odpowiednich polityk publicznych.
Pozwali to Absolwentowi na znalezienie satysfakcjonującej pracy.
Warto podjąć studia na tym sprawdzonym kierunku, bowiem urzędy w sposób ciągły rekrutują wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku.
Kolegium Jagiellońskie
Kolegium Jagiellońskie

Polityka publiczna

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz
  wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne 

I rok:

12 x 550 zł 450 zł = 6600 zł 5400 zł

II rok:

12 x 550 zł 500 zł= 6600 zł 6000 zł

III rok:

8 x 650 zł 600zł = 5200 zł 4800zł

Polityka publiczna

Specjalności na kierunku polityka publiczna

 • Polityki publiczne na szczeblu lokalnym
 • Polityki publiczne na szczeblu regionalnym
 • Polityki publiczne państwa
Kolegium Jagiellońskie
Skip to content