AKTUALNOŚCI

01.04.2017 Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego oraz wręczenia Nagrody Jagiellońskiej

UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO ORAZ WRĘCZENIA NAGRODY JAGIELLOŃSKIEJ – RELACJA Z WYDARZENIA

2017-04-01

Dnia 1 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste nadanie tytułu Profesora Honorowego Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej. Z tej okazji Doktor Joanna Górska – Szymczak Rektor Kolegium Jagiellońskiego uhonorowała Nagrodą Jagiellońską Jego Ekscelencję Ks. Dr. Andrzeja Suskiego oraz Pana prof. dr. hab. Bohdana Cywińskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się wejściem orszaku i przywitaniem Gości. Uroczystość miał przyjemność poprowadzić prof. Grzegorz Górski. Po oficjalnym otwarciu, rozpoczęła się Laudacja ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, wręczenie dyplomu Profesora Honorowego ks. Biskupowi Andrzejowi Suskiemu oraz wystąpienie ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Następnie odbyła się również Laudacja Pana prof. Bohdana Cywińskiego, wręczenie Nagrody Jagiellońskiej Panu prof. Bohdanowi Cywińskiemu i wystąpienie Pana prof. Bohdana Cywińskiego. Okazję wystąpić mieli również zaproszeni Goście. Kolejnym punktem było powołanie członków Konwentu KJ-TSW oraz powołanie Rady Patronackiej Liceum Jagiellońskiego. Uroczystość zakończyła się toastem przybyłych Gości.

 

[envira-gallery id=”9000″]

Skip to content