AKTUALNOŚCI

03.11.2016 Seminarium naukowe poświęcone rodzinom skazanych

W dniach 3-4 listopada 2016 roku pod patronatem naukowym Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, odbyło się coroczne seminarium naukowe organizowane przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu. Tematem IX edycji seminarium była „Kobieta w izolacji. Rodziny skazanych – między dysfunkcją a nadzieją”. Kolegium Jagiellońskie TSW reprezentowali: Rektor dr Joanna Górska – Szymczak oraz Prorektor dr hab. Wojciech Gulin.

Niezmiennym celem seminarium była wymiana doświadczeń praktyków więziennych, osób reprezentujących instytucje opiekuńczo-pomocowe ze środowiskiem naukowym. W seminarium wzięli udział przedstawiciele świata naukowego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawiciele resortów: więziennictwa, sądownictwa, policji, opieki społecznej, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się pomocą osobom inkarcerowanym.  Gośćmi seminarium byli także studenci pedagogiki Kolegium Jagiellońskiego TSW oraz członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJTSW.

Wykład inauguracyjny seminarium pt.„Rodzina – zagrożenia, zaburzenia i nadzieje” wygłosiła prof. dr hab. Teresa Sołtysiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ciekawym elementem seminarium był spektakl teatralny w wykonaniu grupy skazanych, pt. „Wizyta” w reżyserii Krzysztofa Rotnickiego.
Kolejna część seminarium miała miejsce w Centrum Pomocy Dziecku i Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu pt. „Rodzina – tu zaczyna się Twoja historia”. W trakcie pobytu w centrum – jego pracownicy wygłosili wykład pt. „Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego – jako ważny element lokalnego systemu profilaktyki i pomocy rodzinom w kryzysie” oraz przygotowali ścieżkę edukacyjną po centrum dla gości.

Drugi dzień seminarium obejmujący wystąpienia zaproszonych gości przebiegał w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służy Więziennej “Zacisze” w Suchej. Panel naukowy współprowadził wykładowca KJTSW – ppłk mgr Jacek Pekról.

Rozważania seminaryjne przyniosły wiele nieoczekiwanych wskazań i postulatów dotyczących problematyki resocjalizacyjnej w kontekście roli rodzin skazanych. Należy mieć nadzieję, że ich realizacja przyniesie oczekiwane zmiany systemowe.

 

[envira-gallery id=”9039″]

Skip to content