AKTUALNOŚCI

11.02.2017 Wizyta w Ośrodku Readaptacyjnym „Mateusz” i w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

W dniu 11 lutego 2017 roku, studenci pedagogiki oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy KJ-TSW złożyli wizyty w Ośrodku Readaptacyjnym “Mateusz” oraz w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Wizyty koordynował Pan Waldemar Dąbrowski – gospodarz ośrodka „Mateusz” i dyrektor schroniska Pan Tomasz Jurkiewicz. Podczas spotkań studenci mieli okazję porównania dwóch form opieki postpenitencjarnej  tj. „systemowej i pozasystemowej”. Poznali nie tylko możliwości socjalne i korekcyjne związane z mikroklimatem ośrodka i schroniska, ale także specyfikę pracy personelu tych placówek, jak również wymagania stawiane przed kandydatami na pracowników.

 

[envira-gallery id=”9012″]

Skip to content