AKTUALNOŚCI

13.01.2017 Debata Jagiellońska: Czy Toruń może być metropolią?

2017-01-13

W piątek 13 stycznia 2017 r. w Kolegium Jagiellońskim odbyło się trzecie już wydarzenie z cyklu Debat Jagiellońskich. Na tym spotkaniu przeszliśmy od zagadnień globalnych do problematyki lokalnej. Przedmiotem interesującej dyskusji była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Czy Toruń może być metropolią?“

Wprowadzenie do debaty wygłosił pan dr Andrzej Potoczek – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i Społecznych Kolegium Jagiellońskiego i prezes współorganizującego wydarzenie Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris“. Pan dr Potoczek przedstawił kontekst prawny tworzenia metropolii w Polsce, a także lokalne uwarunkowanie planistyczno – przestrzenne prac nad projektem metropolii toruńsko – bydgoskiej.

Następnie pan Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski rozwinął zagadnienie dotychczasowych doświadczeń wokół projektu toruńsko – bydgoskiego wskazując na racjonalność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną tego projektu. Wskazał także na liczne trudności, które pojawiły się przy próbach realizacji nawet najprostszych działań w ramach tego przedsięwzięcia. W związku z tym zaprezentowane zostały przez pana Prezydenta hipotetyczne warianty alternatywnego rozwoju metropolii toruńskiej. Ze szczególną mocą pan Prezydent Zaleski podkreślił jednak znaczenie tworzących się w sposób naturalny powiązań funkcjonalnych Torunia z jego najbliższym otoczeniem, takich jak sieć wodociągowa z Torunia do Inowrocławia i do Ciechocinka, rozwój transportu publicznego – drogowego i kolejowego –  ułatwiającego przemieszczanie się ludności.

Na uwagę zasługują bardzo ciekawe głosy, które padły w dyskusji, m.in. pana Antoniego Pawskiego, pana Henryka Dulanowskiego, pana Zbigniewa Brendy, pana prof. Grzegorza Górskiego, pana dra Wojciecha Sławińskiego i pana dra Andrzeja Strzeleckiego.

 

[envira-gallery id=”9021″]

Skip to content