AKTUALNOŚCI

14.01.2017 PTP w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie

W dniu 14 stycznia 2017 roku studenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW odbyli kolejną wizytę studyjną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie.

Dyrektor placówki, Pan Maciej Leciejewski wygłosił wykład wzbogacony pokazem multimedialnym. W trakcie wykładu przekazał informacje na temat zadań i struktury zakładu oraz przedstawił metody oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym efekty realizacji programu „tutorialnego” oraz twórczej resocjalizacji. Dyrektor omówił także na wybranych przykładach zasady udzielania pomocy w usamodzielnieniu nieletnich. Wizytę zaplanowano w formule tzw. „ścieżki dydaktycznej”, w trakcie której zapoznano kolejne roczniki studentów z bazą socjalną i edukacyjną. Intrygującym doświadczeniem okazało się być spotkanie z wychowankami. Studenci poznali nie tylko możliwości edukacyjne placówki poprzez wizytację szkoły i miejsc praktyk zawodowych, poznali także specyfikę pracy personelu placówki oraz wymagania stawiane przed kandydatami na te stanowiska. Za długoletnią współpracę z uczelnią Dyrektorowi ZPiSDN Maciejowi Leciejewskiemu przekazano pisemne podziękowania Rektor Kolegium Jagiellońskiego dr Joanny Górskiej-Szymczak.

Wizyta pozostawi zapewne interesujące doświadczenia pedagogiczne i zawodowe.

 

[envira-gallery id=”9016″]

Skip to content