AKTUALNOŚCI

20th Chinese Value Philosophy Annual Meeting – International Conference on Axiology w Szanghaju, 2 – 4 listopad 2018 roku.

W lipcu 2018 roku Kolegium Jagiellońskie we współpracy z czołowymi uniwersytetami chińskim organizowało VI Forum Rozwoju Światowej Kultury. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu reprezentantów z ponad 30 ośrodków naukowych w Ameryce, Azji i w Europie.

Znakomita organizacja tego przedsięwzięcia, jak również bardzo wysoki poziom przedstawionych przez przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego wystąpień konferencyjnych, zaowocowały zaproszeniem nas do udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w Azji – 20 Kongresie Filozofii Wartości. Tegoroczny kongres poświęcony będzie zagadnieniom fundamentów aksjologicznych w różnych obszarach funkcjonowania państw i społeczeństw.

Do udziału w Kongresie z wygłoszeniem referatów zaproszeni zostali prof. Wojciech Gulin, prof. Grzegorz Górski, ks. Dr Adam Machowski oraz dr Joanna Górska – Szymczak z Kolegium Jagiellońskiego. To wielkie wyróżnienie dla naszego środowiska naukowego, a zaproponowane tematy wystąpień, przyjęte zostały entuzjastycznie.

Skip to content