ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Administracja publiczna z ochroną danych osobowych
Wiedza zdobywana na kierunku studiów podyplomowych Administracja publiczna z ochroną danych osobowych obejmuje przedstawienie teoretyczne i praktyczne powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych. Dodatkowym elementem wzmacniającym charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy. W wyniku ukończenia studiów podyplomowych słuchacze stają się specjalistami, którzy będą pracować na stanowiskach związanych z administracją publiczną.

Informacje ogólne

CZAS TRWANIA
2 SEMESTRY

Skip to content