AKTUALNOŚCI

Akademia Jagiellońska z kolejnym ośrodkiem zamiejscowym

Dnia 27 lutego br. Prorektor ds. Naukowych i współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi — dr Andrzej Potoczek — oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie — Aleksander Czarnecki — podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Jagiellońską a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Oznacza to, że w nowym roku akademickim nasza uczelnia utworzy ośrodek zamiejscowy dla studentów zaocznych.

W ofercie szkoły wyższej znajdują się:

  • dwa kierunki studiów licencjackich: Administracja oraz Pedagogika
  • 3,5 letnie studia inżynierskie na kierunku Informatyka.
Skip to content