Akademia Jagiellońska w Toruniu

BIBLIOTEKA

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Biblioteka

Informacje ogólne

Biblioteka Akademii Jagiellońskiej istnieje od momentu powstania Uczelni, tj. od 2003 roku. W 2015 r. Akademia Jagiellońska podpisało umowę o udostępnieniu studentom poprzez Bibliotekę zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Księgozbiór Biblioteki AJ wynosi obecnie ok. 6 tys. egzemplarzy. Zbiory Filii Nr 1 Książnicy, w której usytuowana jest Biblioteka, to prawie 44 tys. woluminów. Natomiast cały księgozbiór Książnicy to ponad 700 tys. egzemplarzy.

Z kolei porozumienie zawarte w 2017 roku między Akademią Jagiellońską, a Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej umożliwia studentom naszej Uczelni korzystanie z bogatych zbiorów tej instytucji. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli. Mieści się ona przy ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu (ok. 300 m od siedziby Uczelni).

Godziny otwarcia Biblioteki Pedagogicznej:

4.04.2024 11.00 -16.00
5.04.2024 08.30 -16.00
6.04.2024 09.00 -17.00
10.04.2024 11.00 -16.00
11.04.2024 11.00 -16.00
12.04.2024 08.30 -16.00
13.04.2024 09.00 -17.00
17.04.2024 11.00 -16.00
18.04.2024 11.00 -16.00
19.04.2024 08.30 -16.00
20.04.2024 09.00 -17.00
23.04.2024 11.00 -14.00
24.04.2024 11.00 -16.00
25.04.2024 11.00 -16.00
26.04.2024 08.30 -16.00
27.04.2024 09.00 -17.00

Katalog i szczegółowe informacje dostęne na stronie http://www.bptorun.edu.pl/.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wykupiła dostęp on-line do ponad 2000 publikacji na platformie IBUK Libra. KAŻDY czytelnik, zapisany do biblioteki może swobodnie i zupełnie za darmo przeglądać katalog wszystkich wykupionych książek i czytać je on-line bez żadnych ograniczeń czasowych.

http://www.bptorun.edu.pl/470/wypozycz-ksiazke-bez-wychodzenia-z-domu

 

Zasoby

Wykaz książek w bibliotece

Księgozbiór AJ to książki z zakresu:

 • dziennikarstwa
 • organizacji międzynarodowych
 • Unii Europejskiej
 • filozofii
 • psychologii
 • religii
 • statystyki
 • socjologii
 • międzynarodowych stosunków politycznych
 • bezpieczeństwa międzynarodowego
 • ekonomii
 • prawa
 • marketingu
 • administracji
 • pedagogiki
 • ekologii
 • zarządzania
 • języków obcych
 • geografii
 • historii

Czasopisma fachowe:

W ramach Biblioteki uczelnianej udostępniamy następujące czasopisma fachowe:

Affairs. The Polish Quarterly of International Law
Alkoholizm i Narkomania
Charaktery
Emocje
Kadry w Urzędzie
Komandos. Militarny Magazyn Specjalny
Nowe Horyzonty Edukacji
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Palestra
Państwo i Prawo
Prawo Europejskie w Praktyce
Samorząd Terytorialny
Sekretarz i Organizacja Urzędu
Skarbnik i Finanse Publiczne
Sprawy Międzynarodowe
Studia Europejskie

W ramach Książnicy Kopernikańskiej:
Dostęp:  http://www.ksiaznica.torun.pl:8888/web/WBP-KK/zbiory/czasopisma_biezace

Gazeta Prawna
Marketing w Praktyce
Nauka
Organizacja i Kierowanie
Państwo i Prawo
Polityka społeczna
Przegląd Historyczny
Przegląd Humanistyczny
Studia Historyczne
Wiadomości Historyczne

Sposób korzystania z Biblioteki

Zbiory uczelniane

Studenci, uczniowie, pracownicy, wykładowcy korzystają z Biblioteki na podstawie kart czytelnika – bez  dodatkowych zapisów. Książki są dostępne od razu. Jednocześnie można wypożyczyć do trzech egzemplarzy na okres trzech tygodni. W przypadku wykładowców termin ten wynosi sześć tygodni. Jest możliwość przedłużenia wypożyczeń drogą elektroniczną przesyłając maila na adres e-mail biblioteki: biblioteka@akademiajagiellonska.pl. Obowiązuje wolny dostęp do półek.

Zbiory Filii Nr 1 Książnicy Kopernikańskiej

Przy pierwszych odwiedzinach czytelnik ma zakładane konto i może od razu korzystać z księgozbioru dostępnego na miejscu. Obowiązuje wolny dostęp do półek. Jednocześnie można pożyczyć do pięciu książek na okres 30-stu dni. Istnieje możliwość przedłużenia, również drogą mailową poprzez e-mail: f-1@ksiaznica.torun.pl.

Zbiory pozostałych filii Książnicy
(adresy tych filii dostępne na stronie Książnicy: www.ksiaznica.torun.pl)

Podobne zasady jak w Filii Nr 1.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna –  Książnica Kopernikańska ul. Słowackiego 8

Przy pierwszych odwiedzinach jest zakładana karta elektroniczna. Czytelnik dostaje swoje hasło i numer karty. Na ich podstawie może później dokonywać rezerwacji książek drogą elektroniczną z domu. Można wypożyczać na okres 30-stu dni. Istnieje możliwość prolongaty na taki sam okres czasu.

Czytelnia Biblioteki uczelnianej i Filii Nr 1

Czytelnia znajduje się w tym samym miejscu, co wypożyczalnia. Mieści  się w niej księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, informatory) oraz w miarę możliwości najważniejsze podręczniki z poszczególnych dziedzin wiedzy. Są też czasopisma popularne do poczytania, oraz dział z książkami poświęcony Toruniowi. Ze zbiorów czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.

Stanowiska komputerowe

Przy wypożyczalni znajduje się stanowisko z elektronicznym dostępem do programu Lex, Academica i Wirtualna Akademia Nauki.

Dostępy elektroniczne

e-mail: biblioteka@akademiajagiellonska.pl – prolongata wypożyczonych książek ze zbiorów Uczelni/wypożyczenie książek dla studentów niepełnosprawnych

e-mail: f-1@ksiaznica.torun.pl –  kontakt i prolongata książek ze zbiorów Filii nr 1

UWAGA NOWOŚĆ!!!

Dostęp do bazy danych EBSCO (16 baz: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, Master File Premier, MasterFILE Reference eBook Subscription Collection, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA, GreenFile, Teacher Reference Center oraz European Views of the Americas: 1493 to 1750).

Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost pod adresem: http://search.ebscohost.com/ przy wykorzystaniu poniższych danych do logowania:

 • Login: torunskaswbazy
 • Hasło: KolegiumJag!2020

academica.edu.pl  – wypożyczalnia ACADEMICA – to system wypożyczeń międzybibliotecznych w postaci cyfrowej. Mogą z niego skorzystać czytelnicy po zarejestrowaniu na terenie biblioteki poprzez autoryzowany terminal. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu, będącego numerem karty bibliotecznej oraz hasła.

Wirtualna Biblioteka Nauki – światowe zasoby wiedzy w postaci  naukowych baz danych –  w tym kolekcje czasopism elektronicznych. Każdy użytkownik naszej biblioteki uzyskuje dostęp do baz danych, dzięki którym można sprawnie zgromadzić potrzebne dane bibliograficzne oraz pobrać streszczenia lub pełne teksty interesujących nas artykułów naukowych. Są to bazy:
Elsevier http://www.sciencedirect.com/
Scopus http://www.scopus.com/
Springer http://www.springerlink.com/
Web of Knowledge http://isiknowledge.com/
Wiley http://www.interscience.wiley.com/
Z baz można korzystać tylko za pośrednictwem komputerów pracujących w naszej sieci uczelnianej. Odpowiednie skróty zostały umieszczone na pulpitach bibliotecznych komputerów.

http://kpbc.umk.pl/dlibra –   Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko – Pomorskiego. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego.
Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:
• regionalia – cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
• materiały dydaktyczne – cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
• dziedzictwo kulturowe – kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.
http://opac.ksiaznica.torun.pl – Zintegrowany Katalog Elektroniczny PROLIB – Katalog Prolib zawiera informacje o książkach wydanych po 1995 roku znajdujących się w zbiorach:

www1.ksiaznica.torun.pl – Alfabetyczny Katalog Kartkowy – Nabytki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej do 1995 roku.

www1.ksiaznica.torun.pl  – Alfabetyczne Katalogi  Elektroniczne Kartkowe- Katalogi Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

www4.ksiaznica.torun.pl/staropac  – Elektroniczny Katalog Starodruków – Katalog Starodruków Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

http://libra.ibuk.pl – literatura akademicka i specjalistyczna, literatura popularna książki w języku polskim, dostęp online 24/7 z dowolnego miejsca, książki w języku polskim. Należy w bibliotece odebrać swój indywidualny kod PIN a następnie się zalogować.

Lex – Serwis Prawniczy –  program zawiera teksty ujednolicone ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawnych z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników urzędowych oraz prawo Unii Europejskiej, a ponadto orzecznictwo polskie i unijne oraz inne wykładnie przepisów (między innymi pisma Ministerstwa Finansów), komentarze do przepisów prawnych i głosy do orzeczeń, omówienia i monografie prawnicze, praktyczne wyjaśnienia, wzory aktów prawa miejscowego, wzory umów i pism, edytowalne formularze, informatory, dane teleadresowe, zestawienia wskaźników oraz bibliografię książek i czasopism prawniczych., jak również bloki  następujących komentarzy:
Prawo cywilne
Prawo publiczne
Prawo administracyjne

 • Login: lex@akademiajagiellonska.pl
 • Hasło: Wejscie951!

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki 

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Kontakt

mgr Maria Kapsa

Biblioteka Akademii Jagiellońskiej w Toruniu
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
tel: 56 621-08-69
e-mail : biblioteka@aj.torun.pl

Skip to content