AKTUALNOŚCI

Chcemy by nasi studenci czuli się współgospodarzami Uczelni

Chcemy by nasi studenci czuli się współgospodarzami Uczelni

Rozmowa z dr Eugeniuszem Suwińskim, prorektorem Kolegium Jagiellońskiego. studenci czuli się współgospodarzami Uczelni

studenci czuli się współgospodarzami Uczelni

Rektorzy Kolegium Jagiellońskiego

W drugiej połowie stycznia objął Pan funkcję prorektora Kolegium Jagiellońskiego. Jakie zadania przypadły Panu w ramach objętych obowiązków?

Powierzono mi kilka obszarów. Przede wszystkim są to sprawy związane ze współpracą ze studentami, ich samorządem oraz bieżącymi kwestiami związanymi z ich funkcjonowaniem na Uczelni. Ponadto odpowiadam za funkcjonowanie obszaru pedagogiki zarówno od strony programowej i dydaktycznej, jak i jakości kształcenia i przygotowania Instytutu Nauk Pedagogicznych do procesu ewaluacji jednostek naukowych. studenci czuli się współgospodarzami Uczelni

To niemały zakres zadań. Jak widzi Pan swoją rolę na odcinku współpracy ze studentami?

Wydarzenia ostatnich miesięcy mocno zmieniły sytuację. Kiedy rozpoczęliśmy pewne działania związane z intensyfikacją form współpracy wewnątrz Uczelni, nastąpiło zawieszenie zajęć. Wyłączyło to obecność fizyczną studentów w Uczelni na praktycznie cały semestr. Nie ulega wątpliwości, że stało się to dla nas wielkim wyzwaniem. Uznaliśmy, że naszym najważniejszym zadaniem w nowej sytuacji jest zabezpieczenie ciągłości procesu nauczania. Chodziło bowiem o to, by w dramatyczny rozwój sytuacji w marcu i kwietniu, nie doprowadził do utraty możliwości niezakłóconego zliczenia obecnego roku studiów. W przypadku wielu osób, chodziło także o zagwarantowanie im możliwości przygotowania prac dyplomowych i ukończenie studiów w pierwotnie zakładanych terminach. I ten wysiłek się powiódł. Wykonaliśmy olbrzymią pracę, zapewniliśmy dostęp do niezbędnego materiału edukacyjnego, mimo różnych trudności udało się również w zdecydowanej większości przypadków wspomóc studentów w przygotowaniu prac dyplomowych. Teraz szykujemy się do ich obron.

To na pewno wielki sukces. Czy wiadomo już jak będziecie pracować w przyszłym roku akademickim?

Wiele wskazuje na to, iż szereg ograniczeń będzie utrzymanych. Prawdopodobnie powrót do poprzednich form pracy będzie trwał dłużej. Na pewno wdrożymy szereg rozwiązań, które podniosą jakość naszej pracy on-line. Dotyczy to zarówno form i ilości zajęć prowadzonych w tej formie na żywo, jak i materiałów dostępnych w sposób stały w naszym extranecie. Staramy się również aby te zajęcia, które będziemy prowadzić w Uczelni (zwłaszcza te zawierające elementy praktyczne), odbywały się w warunkach pełnego bezpieczeństwa epidemicznego. Chodzi o to, by studenci czuli się komfortowo i bez obawy wkraczali w mury Uczelni.

A jeśli chodzi o inne formy zaangażowania Studentów?

Nasi studenci są w niemal całości ciężko pracującymi ludźmi. Już sam wysiłek studiowania, jest dla nich niemałym, dodatkowym wyzwaniem. Stąd nie jest rzeczą prostą zachęcać ich do jeszcze innych form zaangażowania. Niemniej staramy się przygotowywać różne propozycje, mające relaksacyjny charakter. Myślę że będzie tu sporo atrakcji, z których będą mogli skorzystać również nasi absolwenci. Chodzi nam bowiem o to, by nasza jagiellońska wspólnota trwała również po zakończeniu studiowania. Czynimy również starania, aby w ramach przygotowań do nowego roku akademickiego, usprawnić procedury związane z dystrybucją wsparcia materialnego dla uprawnionych studentów. Mamy nadzieję, że przy współpracy Samorządu Studenckiego uda nam się osiągnąć w tym zakresie dalszy postęp.

Życzymy zatem powodzenia w niełatwych czasach.

Bardzo dziękuję.

studenci czuli się współgospodarzami Uczelni

Skip to content