AKTUALNOŚCI

CONFUCIUS CLASSROOM W TORUNIU

Z wielką radością informujemy, że Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa sfinalizowało działania związane z uruchomieniem w Toruniu Confucius Classroom. W ostatnich dniach podpisana została pomiędzy naszą Uczelnią a Centralą Instytutu Konfucjańskiego w Pekinie (HANBAN). Na mocy podpisanego porozumienia, we współpracy z Uniwersytetem Hubei w Wuhan, który będzie sprawował merytoryczną opiekę nad naszą placówką, w ciągu najbliższych miesięcy zostanie uruchomiony ośrodek promocji kultury chińskiej oraz nauczania języka chińskiego. Już w najbliższych miesiącach uzgodniony zostanie program tych działań. Przypominamy jednak, że już od września prowadzone jest dla toruńskiej młodzieży bezpłatne nauczanie języka chińskiego. W tej chwili funkcjonują już dwie grupy złożone z uczniów Katolickiego Liceum Akademickiego oraz X Liceum Ogólnokształcącego. Wkrótce uruchomione zostaną kolejne grupy nauczania.

Toruński Confucius Classroom ma ambicje, aby w ciągu 2 – 3 lat przekształcić się w Confucius Institute, dzięki czemu możliwe będzie podejmowanie działań na większą skalę. Warto też dodać, że w Polsce północnej toruńska placówka jest jedyną obok podobnej placówki na Uniwersytecie Gdańskim. Poza tym w Polsce Instytuty Konfucjańskie (będące odpowiednikami British Council czy Alliance Francaise) istnieją tylko w Poznaniu (UAM), Opolu (Politechnika Opolska), Krakowie (UJ), Wrocławiu (UW) i Warszawie (Uczelnia „Vistula”).

Skip to content