WYDARZENIA

Coroczne wizyty ewaluacyjne studentów Akademii Jagiellońskiej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu
Studenci Akademii Jagiellońskiej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn

W dniu 22 kwietnia 2023 roku, studenci Akademii Jagiellońskiej oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy AJ, odbędą ponownie wizytę studyjną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Studenci będą mieli możliwość dokonania ewaluacji zastanych form opieki systemowej i pozasystemowej (np. realizowanej w Ośrodku Readaptacyjnym „Mateusz” w Toruniu).

Spotkania pomogą przyszłym pedagogom odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące miejsca schroniska dla bezdomnych w systemie postpenitencjarnym oraz skuteczności metod i środków wykorzystywanych przy realizacji programów wychodzenia z bezdomności. Spotkania będą także praktycznym sprawdzianem z zakresu realizowanych zajęć z komunikacji interpersonalnej.

Skip to content