AKTUALNOŚCI

Debata Regionalistów Kujawsko-Pomorskich
Debata Regionalistów Kujawsko-Pomorskich

Spotkanie Regionalistów odbyło się 30 sierpnia w Młynach Rothera w Bydgoszczy.

Uczestnikami byli zaproszeni regionaliści oraz przedstawiciele środowiska samorządowego i Forum Rozwoju regionalnego. W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski.

Tematyka spotkania

Uczestnicy  wysłuchali referatów wprowadzających a następnie odbyła się dyskusja o problemach związanych z funkcjonowaniem lokalnych środowisk regionalistów. Była okazja do wymiany poglądów, prezentacji doświadczeń oraz wskazania na uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie i kondycje ruchu regionalistycznego. Wskazywano na potrzebę wymiany poglądów oraz konieczność integracji środowiska. Omówione zostały wstępne założenia Kongresu Regionalistów planowanego na jesień 2022.

Zwracano uwagę na rolę i znaczenie edukacji regionalnej a także na wykorzystanie potencjału bibliotek publicznych w działaniach środowiska regionalistów. Tutaj pojawia się kwestia znaczenia zbiorów regio0nalnych dla procesu poszerzania wiedzy o regionie.

Kolejna sprawa to potrzeba definiowania pojęcia regionalizmu ze względu na podejmowane działania. Tutaj  odnoszono się do znaczenia  czynnika emocjonalnego oraz zaangażowania  poszczególnych  osób w podejmowane działania. Kolejna sprawa to potrzeba popularyzowania wiedzy o regionie jako istotnego czynnika budowania podstaw dla identyfikacji terytorialnej. Konieczne jest także odkrywanie historii regionu jako sposób promowania swojego obszaru. Wiąże się z tym potrzeba  obrazowania określonych wydarzeń historycznych w postaci wystaw, rekonstrukcji itp. Wychodzimy tu z założenia, że odkrywanie przeszłości wywiera wpływ na sposób i jakość naszego współczesnego życia.

Ważną kwestią jest inicjowanie i organizowanie spotkań w środowisku regionalistów w układzie terytorialnym.

Poruszano kwestie dotyczącą nadania określonego kierunku debacie o współczesnym, kujawsko-pomorskim regionalizmie. Tutaj pojawia się szczególna rola regionalistów oraz budowanie przez nich zaplecza do aktywnego działania. Pojawiła się koncepcja ukształtowania swoistej „braci regionalistycznej:”

Ważną sprawą jest sposób finansowania działań, a także charakter i  zakres współpracy ze strukturami samorządowymi. W tym aspekcie zagadnie, jak wpisać aktywność regionalistów w obszar procesu rozwoju i zarządzania sprawami publicznymi w układzie terytorialnym.

Wskazywano na rolę i znacznie imprez kulturalno-oświatowych dla rozwijania tożsamości regionu. Należy zwracać uwagę na wpływ zmieniającego się otoczenia na rozwój ruchu regionalistycznego. Podkreślano potrzebę promowania postaci historycznych w tym byłych regionalistów jako ważnych dla procesu rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego i budowania identyfikacji terytorialnej.

Współpraca z mediami oraz wykorzystanie mediów elektronicznych dla wymiany doświadczeń i wspierania działań, to kolejne dyskutowane zagadnienie.

Proces łączenia teraźniejszości z przeszłością  oraz umiejętne budowanie przyszłych rozwiązań dla regionu to także obszar zainteresowań regionalistów.

Fotorelacja

Skip to content