AKTUALNOŚCI

DELEGACJA KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO Z WIZYTĄ W WILNIE

W dniach od 8 do 10 lutego 2016 roku w Wilnie przebywała delegacja Kolegium Jagiellońskiego z Panią Kanclerz Elżbietą Górską na czele. Wizyta odbywała się na zaproszenie Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „MACIERZ SZKOLNA”.

„Macierz Szkolna” na Litwie jest organizacją skupiającą kilkadziesiąt polskich szkół. Dzięki jej wysiłkom, zaangażowaniu rzeszy polskich nauczycieli i działaczy polskich organizacji, mimo działań ze strony władz litewskich, dążacych do likwidacji tych placówek oświatowych, prowadzona jest od dziesiątek lat tytatniczna praca na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania na Wileńszczyźnie.

Prezes „Macierzy Szkolnej” Pan Jóżef Kwiatkowski, będący posłem na Sejm Litwy z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz Pani Krystyna Dzierżyńska wiceprezes organizacji, bardzo wnikliwie przedstawili sytuację polskich placówek oświatowych, problemów nauczycieli oraz uczniów. Podczas spotkania z Panią Renatą Cytacką, radną rejonu wileńskiego oraz byłą wiceminister energetki w rządzie Litwy, omawiane były również problemy polskich samorządów na Litwie, zagadnienia związane z naruszaniem praw ludności polskiej w zakresie zwrotu mienia zagrabionego przez Związek Sowiecki oraz szczególnie bolesne kwestie dotyczące wymuszania przez władze Litwy zmian nazwisk obywateli Litwy narodowości polskiej.

Podczas rozmów uzgodnionę zostały zasady współpracy Kolegium Jagiellońskiego z litewską „Macierzą Szkolną” przy realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Cieszymy się, że nasza Uczelnia będzie mogła wesprzeć Polaków na Wileńszczyźnie w ich zmaganiach o zachowanie narodowej tożsamości.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością „Macierzy Szkolnej na Litwie” na stronie internetowej :

http://portalszkolny.org/macierzszkolna.html

Skip to content