AKTUALNOŚCI

FOTORELACJA Z SĄDU HISTORII NAD MIN BECKIEM

Szanowni Państwo!

Czasy  kiedy żył min. J. Beck to była zupełnie inna epoka niż czasy nam współczesne. Wówczas uważano, że najważniejsze osoby w Państwie odpowiadają za swoją misje  polityczną  przed Bogiem i historią. Min. J. Beck przed Sądem Bożym stanął  w chwili śmierci tj. w roku 1944 .Jeżeli idzie o osąd historii to jak wiemy spory o słuszność polityki min. J. Becka trwały już wówczas kiedy sprawował swój urząd ale trwają także i dziś.

Czasem ktoś może się zastanawiać co oznacza odpowiedzialność przed historią? Moim zdaniem oznacza osąd następnych pokoleń .Idzie zatem o opinie ludzi, którzy patrzą z dystansu, którzy nie są zaangażowani w dawne  spory polityczne,  którzy   znają skutki prowadzonej kiedyś polityki. Nasze pokolenie jest w sytuacji luksusowej w stosunku do osób, które odpowiadały za państwo polskie przed II wojna światową, bo o tamtych czasach czyli o latach 30-tych XX wieku wiemy więcej niż ówcześni politycy. Mamy wiedzę szerszą  bo znamy fakty jakie wówczas były nieznane. Wiemy także jakie były skutki polityki ministra J. Becka.

Rozprawa miała formę sporu historyczno –prawnego, toczonego jak to bywa w USA,  przed ławą przysięgłych.

Organizatorami spotkania byli Kolegium Jagiellońskie –Toruńska Szkoła Wyższa ,Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej, Katolickie Liceum Akademickie.

dr Jan Parys
Rektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej

Skip to content