AKTUALNOŚCI

GRUDZIĄDZKIE AMATORSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE 2014

15

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa aktywnie włącza się w działania promujące talenty, zainteresowania i pasje najmłodszych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego.

16 maja 2014 r. przedstawiciele uczelni uczestniczyli w koncercie laureatów Grudziądzkich Amatorskich Prezentacji Artystycznych GAPA 2014, niezwykle interesującego i cennego przedsięwzięcia realizowanego konsekwentnie od 2003 roku przez Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. W tegorocznej edycji nasza uczelnia zaistniała jako mecenas młodych artystów oraz fundator nagród dla laureatów konkursu.

Finał GAPA 2014 odbył się w sali widowiskowej Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu i zgromadził liczną wielopokoleniową publiczność, w gronie której znaleźli się również przedstawiciele KJ-TSW – dr Iwona Przeor-Pastuszak i Łukasz Zgoliński. W koncercie wzięli udział laureaci wszystkich kategorii ocenianych przez jury , a publiczność przez ponad dwie godziny miała możliwość obcowania z niezwykłymi talentami i zdolnościami, scenicznym obyciem i profesjonalizmem młodych, a nawet bardzo młodych, bo zaledwie kilkuletnich artystów. Na prawdziwe uznanie zasługuje poziom artystyczny imprezy, a podziw budzą umiejętności i pasja zarówno młodych artystów, jak ich opiekunów i trenerów. Możemy być dumni, ze objęliśmy mecenatem tak wartościowe przedsięwzięcie. W gronie naszych studentów znajdzie się niebawem jeden z laureatów prezentacji (jedną z nagród ufundowanych przez KJ-TSW otrzymał właśnie Łukasz), który być może zainicjuje działalność artystyczną w KJ-TSW.

Obszerny materiał i zdjęcia z tego pięknego i wzruszającego koncertu znalazły się w internetowym wydaniu „Gazety pomorskiej” (19 maja 2014).

Skip to content