AKTUALNOŚCI

Inauguracja roku akademickiego w Kolegium Jagiellońskim

W dniu 7 października 2017 r. w Auli Kolegium Jagiellońskiego zainaugurowany został XV rok akademicki w naszej Uczelni. Podczas uroczystości studenci I roku złożyli ślubowanie, po którym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. Tym samym w trwającym już roku akademickim naukę w KJ pobierać będzie ponad 1000 studentów!

Rektor Kolegium Jagiellońskiego dr Joanna Górska – Szymczak LLM w swoim wystąpieniu podsumowała osiągnięcia Uczelni w roku akademickim 2016/2017. Sprawozdanie to dowodzi ogromu pracy wykonanej w minionym roku przez społeczność akademicką KJ. Jednocześnie pani Rektor przedstawiła główne cele na jubileuszowy – XV rok pracy.

Ważnym elementem uroczystości było szczególne uhonorowanie pana dr Zbigniewa Szonerta, sędziego NSA w stanie spoczynku. Pan dr Z. Szonert, przechodząc formalnie na emeryturę, pozostaje jednak w dalszym ciągu ważnym współtwórcą naszego środowiska akademickiego. Uczestnicy uroczystości podziękowali panu dr Z. Szonertowi owacją za jego wieloletni wielki wkład w rozwój Uczelni.

Podsumowaniem uroczystości był porywający intelektualnie wykład inauguracyjny wygłoszony przez pana prof. Andrzeja Wojciechowskiego. Już sam temat wystąpienia: „Odzyskiwanie człowieka”, wprowadził społeczność akademicką Kolegium Jagiellońskiego w intelektualną wędrówkę do źródeł człowieczeństwa w naszych trudnych czasach. Refleksje wynikające z tych rozważań z pewnością będą nam towarzyszyć w nadchodzącym roku akademickim.

Skip to content