AKTUALNOŚCI

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
Inauguracja w Akademii Jagiellońskiej

8 października 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2022/2023. Jednocześnie rozpoczęliśmy dwudziesty rok istnienia naszej uczelni, a pierwszy jako Akademia Jagiellońska.

Gośćmi inauguracji byli między innymi: Mikołaj Pawlak- Rzecznik Praw Dziecka, Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia dr. Karol Nawrocki – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Podniosłym momentem było wręczenie Nagrody Jagiellońskiej ks. abp. Mieczysławowi Mokrzyckiemu, rzymskokatolickiemu metropolicie lwowskiemu.

Całej wspólnocie Akademii przekazuję u początku nowego roku nauki serdeczne życzenia. Studentów zaś, zarówno kończących swą edukację, jak i ją dopiero rozpoczynających, serdecznie proszę o to, aby swoją Akademię i samo miasto Toruń zachowali na czas studiów lub rozpoczynającej się pracy jako dobro kochane i bezcenne. Toruń zawsze będzie sprzyjał młodzieńczym i wielkim marzeniom, bo one także są częścią tradycji jagiellońskiej. 

Powiedział podczas uroczystości Prezydent Miasta – Michał Zaleski

Nie da się ukryć, że to właśnie nasi studenci byli głównymi bohaterami Inauguracji. W pierwszej części uroczystości wręczone zostały dyplomy absolwentom rocznika 2021/2022, odbyło się także ślubowanie studentów pierwszego roku.

Zgodnie z obyczajem akademickim, został wygłoszony także wykład inauguracyjny. Do jego wygłoszenia został zaproszony prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Wykład nosił tytuł: “Co to jest polityka historyczna i dlaczego należy ją prowadzić”.

Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie!

Skip to content